Develpments


ಕೆಳಸೇತುವೆ (ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Published By : Zoo Authority
Created At: 2022-07-22 01:33:55

ಮೃಗಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀ Read more ...